Καπούνη Ν. Σταυρούλα

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
       και Συνεργάτες

Contact

ATHENS (Metro Abelokipoi)

Tel :/ Fax: 210 3237177

NICE: 210 4965009

Tel :/ Fax: 210 4965521

Mobile:  697 7777571

 

 

Office Manager:

Boykos E. Peter

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile:  697 2873883

 

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             s.kapouni @ dspeir.gr

Links

Βουλή των Ελλήνων : www.parliament.gr

Υπουργείο Δικαιοσύνης : www.ministryofjustice.gr

Δικηγορικός Σύλλογος : www.dsa.gr

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων : www.kedke.gr

050
KAP_0004
KAP_0008
KAP_0018
KAP_0028
KAP_0032
KAP_0036
KAP_0048